xe bị xịt sơn

Hướng dẫn biện pháp xử lý khi đỗ xe bị vẽ bậy, xịt sơn

Đặc biệt, do việc phá hoại là cố ý nên chắc chắn cần phải bồi thường. Ở Việt Nam thường xuyên xảy ra tình trạng